Friday, 15 October 2021

ฝันเห็นจานชาม หมายความว่าอย่างไร

ทำนายความฝันเห็นจานชาม

ฝันเห็นจานชามหรือถ้วยจาน หรือได้จับต้องทายว่า ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว จะได้บุตรหรือสัตว์เลี้ยงมีคุณเข้ามาอยู่ในบ้าน หรือมิฉะนั้นจะได้งานการหรือการค้าเป็นหลักแหล่งดี

เลขเด็ดนำโชค
77 78 79 779 789