Friday, 15 October 2021

ฝันเห็นจุฬามณี หมายความว่าอย่างไร

ทำนายความฝันเห็นจุฬามณี

ฝันเห็นพระจุฬามณี หรือพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ( ตามความรู้สึกในฝันว่าเป็นพระจุฬามณีทั้งที่ไม่เคยเห็นหรือรู้จัก ) ทายว่า ผู้นั้นจะมีโชคลาภใหญ่หลวงและจะได้รับความสุข ( เรียกจุฑามณีก็ได้ )

เลขเด็ดนำโชค
79 99 719 167 799