Saturday, 16 October 2021

ฝันเห็นเชิงตะกอนเผาศพ หมายความว่าอย่างไร

ทำนายความฝันเห็นเชิงตะกอนเผาศพ

ฝันเห็นเชิงตะกอนเผาศพ แต่ไม่มีศพทายว่า จะได้รับเคราะห์ทางเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุในการเดินทาง ถ้าในฝันเห็นศพกำลังเผาบนเชิงตะกอน ทายว่า จะหมดเคราะห์หรือหายจากโรคเจ็บป่วย

เลขเด็ดนำโชค
04 06 14 406 414 704