Saturday, 16 October 2021

ฝันเห็นไผ่ หมายความว่าอย่างไร

ทำนายความฝันเห็นไผ่

ฝันเห็นว่า เดินเข้าไปในป่าไผ่ มีหนามไผ่เกี่ยวตำร่างกาย หรือฝันว่าถูกไม้ไผ่บาดเจ็บ ทายว่า จะหมดเคราะห์และจะได้รักการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติเป็นอย่างดี

เลขเด็ดนำโชค
11 16 116 119 112